COOKIE- & PRIVATLIVSPOLITIK

Vi indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg ved brug af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på siden.

Vi er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv. I det følgende fremgår vores privatlivspolitik. Enhver bruger af siden bør læse privatlivspolitikken omhyggeligt.

  1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

Hvis brugeren vælger at foretage individuelle køb indsamles nogle eller alle de personlige oplysninger, der fremgår nedenfor.

Oplysninger om brugeren, der kan indsamles og behandles:

Fulde navn
E-mail adresse
Telefonnummer
Adresse
Alle andre oplysninger, som brugeren afgiver ved enhver brug af Citymaps.
Oplysninger som brugeren afgiver når denne kontakter Citymaps.
Oplysninger som brugeren afgiver til statistiske formål o.lign., i forbindelse med vurderinger, anmeldelser og andre indlæg på Citymaps, selvom brugeren ikke forpligtet til at besvare sådanne.
Oplysninger om brugerens besøg på Citymaps, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata og anden kommunikationsdata.

  1. HVAD BRUGES DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER TIL?

Til at gennemføre betaling i forbindelse med køb og for at kontrollere, at de afgivne betalingsoplysninger er gyldige
Til at sikre, at indholdet på Citymaps præsenteres på den mest effektive måde for brugeren.
Til at give brugeren de tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, brugeren anmoder om, eller som Citymaps mener kan interessere den pågældende bruger, hvor brugeren har afgivet samtykke til at blive kontaktet til sådanne formål.
Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre brugerens interaktion med Citymaps..
Til at give brugeren besked om ændringer i Citymaps service.

  1. IP-ADRESSER

Citymaps kan indsamle oplysninger om brugerens computer, herunder eventuelt brugerens IP-adresse, operativsystem og browsertype, for systemadministration. Dette er statistiske oplysninger til brug for at klarlægge brugernes handlinger og mønstre, og har ikke til formål at identificere en enkeltperson.

  1. HVOR OPBEVARES BRUGERENS PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

  1. HVEM KAN FÅ OPLYSNINGERNE UDLEVERET?

Brugerens personlige oplysninger kan videregives i følgende tilfælde:

Såfremt vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive brugerens personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver.
Såfremt vi er forpligtet til at videregive brugerens personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at håndhæve eller anvende vores Almindelige Betingelser. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel o.lign.
Vi kan også videregive personlige oplysninger til en databehandler, med henblik på at denne udfører tjenester på vores vegne. F.eks. i forbindelse med infrastruktur og it-services, processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner, i forbindelse med kundeservice, indkassering af skyldige fakturaer, for at analysere og forbedre data og processer samt i forbindelse med kundeundersøgelser. Databehandlere er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive bruge personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

  1. BRUGERENS RETTIGHEDER

Brugeren har ret til at bede os om ikke at behandle dennes personlige oplysninger til markedsføringsformål. Vi vil normalt anmode brugeren om samtykke, såfremt vi agter at anvende brugerens personlige oplysninger til sådanne formål, eller såfremt vi har til hensigt at videregive brugerens oplysninger til nogen tredjepart til sådanne formål. Brugeren kan udøve sin ret til at forhindre en sådan behandling ved at markere visse felter på de formularer, vi bruger til at indsamle personlige oplysninger. Brugeren kan også udøve retten til enhver tid ved at kontakte os.

  1. ADGANG TIL HVILKE OPLYSNINGER DER ER INDSAMLET

Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger vi har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne.

Hvis vi behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:

Hvilke oplysninger der behandles.
Den kilde, hvorfra de blev indsamlet.
Hvorfor behandlingen finder sted.
Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere af oplysninger videregives.